1. Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.rapidhost.pl

2. Definicje terminów

  1. Serwis Rapidhost.pl - umożliwia pobieranie plików z serwisów Rapidshare.com, Uploaded, BitShare oraz Netload na specjalnych warunkach tj. bez limitów w zakresie pobierania na zasadach określonych w niniejszej licencji zawartej pomiędzy użytkownikiem a właścicielem serwisu firmą "Probitus" Arkadiusz Wasiak - NIP 732 209 67 94.
  2. Użytkownik - osoba , która identyfikowana jest w Serwisie dzięki podanym przy rejestracji: unikalnej nazwie (login), haśle i e-mailu.

 

Użytkownik rejestrujący się na witrynie oświadcza iż zapoznał się z regulaminem oraz akceptuje jego treść. Przetwarzanie informacji dotyczących użytkowników, w tym mających charakter danych osobowych informacji dotyczących Licencjobiorców, następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 3. Zasady ogólne:

Użytkownik ma możliwość :
- Wprowadzania zmian (aktualizacji) swoich danych po zalogowaniu się i wejściu w zakładkę "Ustawienia".
- Pobierania plików z serwisów typu Hotfile.com, Megaupload.com, FileServe.com itp (o ile serwis RapidHost.pl w danych chwili je obsługuje) zgodnie z jego regulaminem oraz na zasadach korzystania z transferu zapewnionego przez serwis RapidHost.pl

- Dowolnie doładowywać transfer poprzez płatności bezpośrednio w serwisie.

- Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie. W przypadku posiadania większej ilości kont, będą one blokowane

Użytkownikowi niedozwolone jest :

- używanie programów (botów) generujących zapytania do serwisu RapidHost.pl. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service).
- Prowadzić działań mających na celu spowolnienie lub ograniczenie w działaniu serwisu lub jego części. Wszelkie tego typu działania będą skutkować natychmiastowym usunięciem konta użytkownika bez możliwości zwrotu kosztów wykupionego transferu.
- pisanie obraźliwych opinii w zakładce "wasze opinie", w szczególności obrażających osoby trzecie lub też zawierających wyrazy wulgarne. Nie przestrzeganie grozi natychmiastowym usunięciem konta.

4. Odpowiedzialność administracji serwisu

Korzystanie z Witryny odbywa się na wyłączne ryzyko osób korzystających. Administracja nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób korzystających z Witryny za żadne, pośrednie lub bezpośrednie, straty lub szkody, utratę jakichkolwiek danych, zysków, przychodów, przedsięwzięć jakkolwiek byłaby ona spowodowana, za wyjątkiem szkody wynikającej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administracji lub jego pracowników. Administracja nie odpowiada również za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy spowodowane okolicznościami, za które zgodnie z prawem nie ponosi on odpowiedzialności.

Użytkownik oświadcza, iż jest świadomym, że pliki, których pobieranie umożliwia Witryna mogą w konkretnym przypadku stanowić przedmiot praw wyłącznych, w szczególności praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego i prawa do wizerunku.

W szczególności Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1. zakłócenia w działaniu Witryny lub jej niedostępność, spowodowane przyczynami niezależnymi od Administracji lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administracja nie była w stanie zapobiec ani za szkody powstałe w wyniku powyższych zdarzeń.
2. niemożność lub opóźnienie w pobraniu przez Użytkownika danego pliku z powodu problemów technicznych, przeciążeń łączna i/lub innej infrastruktury technicznej lub innych przeszkód technicznych.
3. skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających korzystanie z Witryny
4. treść plików pobranych przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny
5. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.

6. Administracja

RapidHost.pl zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu serwisu w przypadku wykonywania jakich kolwiek prac nad jego działadniem. Każdy zarejestrowany użytkownik serwisu zezwala na wysyłanie do siebie maili od administracji serwisu RapidHost.pl


5. Korzystanie z serwisu

Aby korzystać z możliwości serwisu rapidhost.pl należy być zarejestrowanym użytkownikiem.
Posiadanie konta jest całkowicie darmowe - nie ma opłat ukrytych.

Transfer

Transfer przyznawany jest na czas nieokreślony(transfer wieczny) na czas określony(transfer na czas) oraz można kupić pakiet umożliwiający nielimitowane pobieranie przez określony czas(konto premium)
Transfer można pakiety transferu można kupować kartą kredytową, e-przelewem oraz przez SMS premium. Aktulny procent transferu pobierany przez serwis przy pobieranu plików zawsze jest w zakładce "cennik".

Ceny

Aktualny cennik zawsze znajduje się na stronie w zakładce  „KUP TRANSFER”.Wszystkie podane ceny są cenami brutto i nie zawierają żadnych dodatkowych ani ukrytych opłat.

 
7. Statystyki odwiedzin. Cookies / ciasteczka

Serwis używa plików cookie (ciasteczka) do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Służą one jedynie do poprawienia komfortu przeglądania zawartości serwisu.

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.


8.Postanowienia końcowe

Serwis Rapidhost.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez przesłanie stosownej informacji w wiadomości e-mail.

W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między serwisem Rapidhost.pl a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.


federal-humour